about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ VŨ TRUNG

Địa lý: Phường nằm ở phía đông/tây/nam/bắc của thành phố và có vị trí:
•    Đông giáp Vũ Quý
•    Tây giáp Vũ Thắng
•    Nam giáp Vũ Hòa
•    Bắc giáp sông Kiến Giang
Lịch sử: 
Mô tả quá trình lịch sử 
Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn
Giao thông: Mô tả thông tin giao thông